Computer Science Engineering

Alumni Contribution

Name of the alumnus / alumni association Amount Year of graduation Year of contribution Quantam of Contribution
Vaseem Sarwar Mansoor 5,000 2020 2022 Rs 50000/-
P. Veena 6,000 2019 2022
P. Vani 7,000 2019 2022
Nisha Jaju 8,000 2017 2022
Madhukar 5,500 2017 2022
Shiva Krishna 6,500 2018 2022
Shyesh 7,500 2018 2022
Salman Baig 4,500 2019 2022
Boomani Rakesh 4,000 2018 2022 Rs 50000/-
Deepchand Chennuri 5,000 2018 2022
M. Saiteja 5,000 2019 2022
K. Saivarun 5,000 2019 2022
P. Divya 5,000 2015 2022
Bompelli Saikiran 7,000 2014 2022
Adduti Kiran 6,000 2019 2022
Kasvojwala Kartheek 5,000 2019 2022
kankati Anil Kumar 4,000 2015 2022
D. Rajashekar 4,000 2015 2022
K. Anil Kumar 8,000 2014 2022 Rs 100000/-
K. Hemabhanu 10,000 2014 2022
V. Hemanth 7,000 2014 2022
A. Manideep 6,000 2015 2022
J. Ajay 5,000 2014 2022
Bairy Kartheek 10,000 2009 2022
T. Ravindranath 4,000 2005 2022
Srinivas Poshala 10,000 2013 2022
Sainath. L 10,000 2013 2022
K. Ramyasree 8,000 2019 2022
Anil Bonala 6,000 2011 2022
Praneeth Kumar 6,000 2019 2022
Jairam. B 10,000 2018 2022
P. Sai charan 5,000 2021 2022 Rs 50000/-
H. Madhu 5,000 2018 2022
T. Karthik 10,000 2010 2022
J. Suresh 10,000 2008 2022
Bhanu prakash 5,000 2016 2022
B. Ravikanth 5,000 2012 2022
Pul Singh 10,000 2015 2022
T. Nishanth 5,000 2020 2022 Rs 50000/-
Raju 6,000 2020 2022
V. Venkanna 5,000 2013 2022
K. Ashok 5,000 2017 2022
Venila 5,000 2020 2022
Rajashaker 4,000 2014 2022
B. Anil 5,000 2013 2022
D. Harish 6,500 2021 2022
S. Anil Kumar 4,500 2013 2022
K. Rajesh 4,000 2010 2022
M. Sudheer 10,000 2014 2022 Rs 50000/-
N. Sowjanya 8,000 2017 2022
B. Rajesh 8,000 2014 2022
B. Harish 7,000 2015 2022
V. Prasad 10,000 2013 2022
Venkatesh 7,000 2013 2022
R. Akhil Kumar 10,000 2019 2022 Rs 50000/-
Sai Teja 10,000 2019 2022
Mani Poshala 10,000 2020 2022
Swastiran 10,000 2020 2022
Nikhil Pittala 10,000 2019 2022
M. Sairam 10,000 2012 2022 Rs 50000/-
M. Punnamchander 10,000 2018 2022
Amulya 10,000 2018 2022
K. Sudheer 10,000 2007 2022
N. Vijay 10,000 2005 2022
G. Sainath Reddy 2,000 2021 2022 Rs 50000/-
K. Saivineeth 1,500 2021 2022
S. Naveen 1,000 2020 2022
G. Srivani 1,000 2020 2022
T. Vinay kumar 500 2020 2022
K. Annam Kavya 500 2020 2022
O. Pavan krishna 1,000 2021 2022
Deekshith Reddy 2,500 2019 2022